Een vergunningsvrije mantelzogwoning of een pré-mantelzorgwoning aan of bij huis bouwen?

Eerder is vanuit de overheid besloten het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning op uw perceel makkelijker te maken. Onder bepaalde voorwaarden, zoals in het bezit zijn van een indicatie voor mantelzorg, mogen deze zorgwoningen vergunningsvrij op uw perceel worden geplaatst.

Wij bouwen deze verplaatsbare vergunningsvrije mantelzorgwoningen voor u conform bouwbesluit, en houden daarbij zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke woonwensen.

Indien u nog geen indicatie heeft of kan krijgen dan kan middels een vergunning voor een zogenaamde pré-mantelzorgwoning alsnog uw mantelzorgwoning naar wens worden geplaatst.

Een pré-mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning waarvan gebruik wordt gemaakt vóórdat de mantelzorg daadwerkelijk noodzakelijk is. De regels hiervoor verschillen per gemeente. Bij sommige gemeenten is het reeds mogelijk een pré-mantelzorgwoning voor een termijn van 10 jaar te plaatsen. U mag hier dus al in wonen voordat u zorg nodig heeft. Indien u na of binnen de termijn van bewoning van de pré mantelzorgwoning alsnog een indicatie voor mantelzorg krijgt valt de vergunning weg en wordt de mantelzorgwoning binnen uw gemeente als een vergunningsvrije mantelzorgwoning gezien.

Deze zaken kunnen we allemaal voor u bij de betreffende instanties regelen.

Vrijblijvend vergunningscheck -aanvraag en Tekeningen

Wij informeren gratis voor u bij de gemeente of u de verplaatsbare mantelzorgwoning vergunningvrij mag bouwen.

Heeft u toch een vergunning voor de zorgwoning nodig? Wij hebben binnen ons team de expertise om uw aanvraag bij de betreffende instanties zoals de gemeenten te verzilveren tot deze benodigde vergunning met huisnummer voor de zorgwoning. Wordt er geen vergunning verleend omdat het niet in de gemeentelijke structuur past? Dan brengen wij geen kosten in rekening. No cure, no pay.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?